Rejestracja na wszystkie zawody powiatowe będzie możliwa najpóźniej na 36 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Oznacza to, że zgłoszenie w SRS będzie możliwe nie później jak dwa dni przed zawodami do godziny 21.00. Jeżeli zawody odbywają się np. w środę, to trzeba zgłosić szkołę do poniedziałku do godziny 21.00. Nie będzie żadnej możliwości udziału w zawodach po zamknięciu SRS. Decyzja taka jest podyktowania względami organizacyjnymi (dyplomy, przygotowanie się gospodarza zawodów, itp.). Powyższe ustalenie jest ujednoliceniem zawodów powiatowych do reguł i terminów obowiązujących na zawodach szczebla rejonowego i wojewódzkiego. PS. Każdy chyba wie na dwa dni przed zawodami, czy będzie brał w nich udział, czy też nie.

Zarząd ŁSZS